Genel Bilgi

Görev Bildirisi

ACR Girişimi, anormal nesneler muhafaza eden uluslararası bir hükümet dışı kurum olarak gizlilik içinde faaliyet göstermektedir. ACR Girişimi, sürekli ve sarsılmaz gizli çalışma yoluyla insan türünün Karasal egemenliğini korumayı ve medeniyetin kaosa inmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Girişimin asıl amacı iki aşamalıdır:

Containment - Muhafaza

Girişim, genel halk için tehlikeyi önlemek, bilgi güvenliğini sağlamak ve araştırma yapmak amacıyla anormalliklerin muhafaza edildiği güvenli tesisler inşa eder ve sürdürür. Muhafaza öncesi ve sonrasında anormal fenomenler sivil hayattan gizlenir ve olası kitlesel panik önlenir.

Research - Araştırma

Girişim, karşılaştığı anormalliklerden çok şey öğrenebilir. Anomalilerin incelenmesi, bir bütün olarak insanlığın yaşamını iyileştirmek için uygulanabilecek veya yeniden tasarlanabilecek değerli bilimsel içgörü sağlar. İnisiyatif araştırmaları, şu anda tüm insanlığa fayda sağlayan tüm alanlarda sayısız atılımlara yol açtı.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License